• Zobacz więcej

Styczeń - spis treści

Drukuj
Gazeta Sołecka nr 1(325)
 
Spis treści:
Kalejdoskop samorządowy – 2
Czas dobrze wykorzystany – 2
Zarząd Główny KSS w siedzibie Senatu RP  –  3, 4–5
Z dziennika sołtysa  –  6–7
W Rzgowie stawiają na naturę  – 10
Od sprawiedliwej transformacji energetycznej do Europejskiego Zielonego Ładu  – 11
Nie tylko dla sołtysowej  –  12–16
Pierzga – chleb pszczeli z naturalną multiwitaminą  –  17
Zniesławienie sołtysa  – 18–19
Grabieżcy i niszczyciele  – 20–21
Fundusz sołecki w praktyce  – 22–23, 24
Orzeczenie – wyjaśnienie  –  26
Stawiają na elektromobilność  –  27
Decentralizacja po sąsiedzku  –  28
Wspierają oraz integrują lokalną społeczność  – 29
Stare Arciszewo budzi się do życia  – 30–31
Stuku-puku na Facebooku  –  32
TUW: Ubezpieczajmy się u siebie  – 33
Wizyta św. Mikołaja...  –  34-35
Wielkopolanie uczcili 101. rocznicę
zwycięskiego powstania  –  36-37
Wielkopolskie spotkania wigilijne  – 38
Z nowym rokiem nowe przepisy  –  39
Pszczoły pod szczególną ochroną  – 40
Mazurskie AGRO SHOW po raz szósty  – 40
Rolnicze premiery 2020 w Poznaniu  – 41
Syngenta stawia na skuteczną ochronę  – 42
Rolnicy testowali nowe kombajny Lexion  – 42
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030  – 44
Tatrzański Park Narodowy otrzyma wsparcie  – 46
Dofinansowanie do ekoinwestycji  –  46
100 dni programu „Mój Prąd”
i drugi nabór  –  47
Sięgnij po dotację  – 48
Dbaj o zabytki  – 48
 

Gazeta Sołecka nr 1(325)

 

Spis treści:

Kalejdoskop samorządowy 2

Czas dobrze wykorzystany 2

Zarząd Główny KSS w siedzibie Senatu RP   3, 4–5

Głos sołtysa   6–7, 8–9

Z dziennika sołtysa   6–7

W Rzgowie stawiają na naturę  10

Od sprawiedliwej transformacji energetycznej do Europejskiego Zielonego Ładu  11

Nie tylko dla sołtysowej   12–16

Pierzga – chleb pszczeli z naturalną multiwitaminą   17

Zniesławienie sołtysa  18–19

Grabieżcy i niszczyciele  20–21

Fundusz sołecki w praktyce  22–23, 24

Orzeczenie – wyjaśnienie   26

Stawiają na elektromobilność   27

Decentralizacja po sąsiedzku   28

Wspierają oraz integrują lokalną społeczność  29

Stare Arciszewo budzi się do życia  30–31

Stuku-puku na Facebooku   32

TUW: Ubezpieczajmy się u siebie  33

Wizyta św. Mikołaja...   34-35

Wielkopolanie uczcili 101. rocznicę

zwycięskiego powstania   36-37

Wielkopolskie spotkania wigilijne  38

Z nowym rokiem nowe przepisy   39

Pszczoły pod szczególną ochroną  40

Mazurskie AGRO SHOW po raz szósty  40

Rolnicze premiery 2020 w Poznaniu  41

Syngenta stawia na skuteczną ochronę  42

Rolnicy testowali nowe kombajny Lexion  42

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030  44

Tatrzański Park Narodowy otrzyma wsparcie  46

Dofinansowanie do ekoinwestycji   46

100 dni programu „Mój Prąd”

i drugi nabór   47

Sięgnij po dotację  48

Dbaj o zabytki  – 48