Konkurs „Sołtys Roku”

Konkurs „Sołtys Roku”

Zapraszamy rady sołeckie, mieszkańców wsi i miasteczek, wójtów, burmistrzów i organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów do XIII...

Przedawnienie diety radnego

Przedawnienie diety radnego

Najogólniej mówiąc, przedawnienie roszczeń polega na tym, że po upływie określonego w przepisach prawa okresu (tzw. terminu przedawnienia)...

Jawne wybory?

Jawne wybory?

– Dziś są u nas wybory sołtysa. W związku z tym ponieważ nie znalazłam informacji na stronie internetowej, chciałabym zapytać, co jeśli nie będą...

  • Konkurs „Sołtys Roku”

    Konkurs „Sołtys Roku”

  • Przedawnienie diety radnego

    Przedawnienie diety radnego

  • Jawne wybory?

    Jawne wybory?

2-2015

Developed in conjunction with Ext-Joom.com